Програми

Работим по следните програми:
- Организационно изграждане и укрепване на НПО
- Развитие на човешките ресурси
- Разработване и управление на проекти
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info