Екип

Екип:
Ангел Ангелов - председател на Управителния съвет
Диана Ангелова - зам. председател
Галина Ангелова - член

Таня Петрова - координатор
Мария Герджикова - счетоводител

Работим с опитни и висококвалифицирани експерти, преподаватели от висши училища, действащи мениджъри и специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, експерти с богат опит в третия сектор, разработването и управлението на проекти
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info