Новини

Разработваме проект по третата покана на програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония.

В партньорство с Фондация "Образование за демокрация" Варшава, Полша; НЧ "Братство" и Сдружение "ЛАРГО" Кюстендил подадохме проектно предложение по ОП Развитие на човешките ресурси, схема "Без граници 2"
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info